Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling afholdes d. 8. februar 2022

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før jf. indkaldelsen.

Forslag vil blive tilgængelige her på siden, efterhånden som de bliver fremsat.

Forslag af økonomisk art skal så vidt muligt være budgetsat.


Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgaarden  

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.30  

Grundet Covid19 vil det som udgangspunkt være et online møde. Såfremt du ikke selv har mulighed for at deltage online, så ræk eventuelt ud til et af de andre medlemmer med en fuldmagt.  

Såfremt gældende Corona-regler tillader det, så vil vi ligeledes kunne tilbyde fysisk deltagelse på:    

Frederiksberg Friskole

Dronningensvej 3

2000 Frederiksberg

Ved fysisk deltagelse, vil vi gerne opfordre til at have et gyldigt coronapas.  

Såfremt du ønsker at deltage online, så bedes du sende tilmelding til grundejerforeningen@grundejerforeningenstrandgaarden.dk  senest fredag d. 4. februar 2022. Link til mødet fremsendes d. 7. februar 2022. 

Såfremt vi må samles fysisk, vil Bo Hammer Aagesen være til stede på Frederiksberg Friskole.  

Hvis du/I har behov for hjælp til at logge på Teams, kan spørgsmål rettes til Bo Hammer Aagesen på tlf. 2965 1737, som vil være behjælpelig fra kl. 19.00 på selve dagen for mødet.  

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Administratorordning og vedtægtsændringer

4.      Præsentation af administrator, herunder

a.      Ny platform

b.      GDPR

c.       Økonomi

d.      Vedtægtsændringer

5.      Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for 2022 (vedlagt indkaldelsen)

6.      Vedtagelse af takstblad, bevillinger og budget

a.      Bestyrelsen foreslår takstændring fra nuværende 400 DKK årligt til 600 DKK

b.      Godkendelse og vedtagelse af budget 2022

7.      Indkomne forslag:

a.      Godkendelse af vedtægtsændring – vedlagt indeværende indkaldelse

b.      Affaldsafhentning – forslag om gentagelse i uge 43 2022 (Udlægning U41/42)

c.       Aktiviteter: Havevandring - naturhaver


 

8.      Valg til bestyrelsen

a.      Der skal vælges 2 til 4 medlemmer til bestyrelsen for to år

b.      Niels Bang Andersen (ikke på valg)

c.       Louise Møller (fratræder grundet flytning)

d.      Charlotte Grube Jørgensen (På valg – modtager genvalg som suppleant)

e.      Bo Hammer Aagesen (På valg – modtager genvalg)

9.      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. januar 2022.

 

Da vi har brug for flere kræfter i bestyrelsen, håber vi at yderligere 3 medlemmer vil opstille til bestyrelsen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Regnskab 2021

Noter til regnskabet

Noter til regnskab 2021