Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling afholdes i februar 2022
Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Forslag vil blive tilgængelige her på siden, efterhånden som de bliver fremsat.
Har bestyrelsen forslag i hænde før 1/1 vil forslagende blive udsendt sammen med indkaldelsen. Det betyder at der er flere medlemmer der ser forslaget og måske møder op på generalforsamlingen.
Forslag af økonomisk art skal så vidt muligt være budgetsat.