Vedtægter § 14

§ 14.

Hvert år på generalforsamlingen vedtages:

 

1.    Et takstblad omfattende:

·         kontingent

·         indmeldelsesgebyr

·         kontingent-rykkergebyr

·         adresseændringsgebyr

 

2. Et ordensreglement.