Kontingent m.m.

Kontingent 2019: Vejby Strandvej        kr.  200,00


Kontingent 2019:

Alle andre veje i Grundejerforeningen   kr. 400,00   
       

Indmeldelsesgebyr 2019:                      kr. 200,00


Rykkergebyr 2019:

                                                  1. gang kr. 100,00

                                                  2. gang kr. 200,00

                                                  3. gang kr. 300,00


1 mdr. efter betalingsfrist af 3. rykker, bliver sagen sendt til retten: Kr. 700,00

Ved gæld til foreningen beregnes morarente 8 % rente p.a. + Nationalbankens udlånsrente (1.1 – 30.6 2019 er renten 0,05 %)


Adresseændringsgebyr 2019:


Når foreningen selv skal søge ny adresse: kr. 200,00

Ved meddelelse om adresseændring: intet gebyr


Adresseændring og salg meddeles til kasserer:


Henning Wass, Bendzvej 4, 3. tv. 2000 Frederiksberg

Tlf.: 5190 2590

Mail: h.wass@mail.dk eller
grundejerforeningen@grundejerforeningenstrandgaarden.dk