Kontingent m.m.

Kontingent 2021: Vejby Strandvej        kr.  200,00


Kontingent 2021:

Alle andre veje i Grundejerforeningen   kr. 400,00   
       

Indmeldelsesgebyr 2021:                      kr. 200,00


Rykkergebyr 2021:

                                                  1. gang kr. 100,00

                                                  2. gang kr. 200,00

                                                  3. gang kr. 300,00


1 mdr. efter betalingsfrist af 3. rykker, bliver sagen sendt til retten: Kr. 700,00

Ved gæld til foreningen beregnes morarente 8 % rente p.a. + Nationalbankens udlånsrente (1.1 – 30.6 2020 er renten 0,05 %)


Adresseændringsgebyr 2021:


Når foreningen selv skal søge ny adresse: kr. 200,00

Ved meddelelse om adresseændring: intet gebyr


Adresseændring og salg meddeles til:


grundejerforeningen@grundejerforeningenstrandgaarden.dk