Adgang til stranden

Strandgaarden har 2 stier til skrænten, der kan bruges som udsigtssteder. Den ene er for enden af Mågevej. Den anden er ca. 10 meter til venstre for Gråspurvevej, hvor der står et bord og en bænk. Da der er sket flere skred i tidens løb er der desværre ingen trapper. Adgang til stranden kan ske ved Kabrifolievej, en sidevej til Holløse Strandvej, ca. 1,5 - 2 km mod Tisvilde. En anden mulighed er til højre, ovre ved Heaterhill. Der er også en trappe for enden af Strandlyvej. Denne trappe kræver medlemsskab af Strandlygaards Trappelaug for at kunne benyttes. Det koster kr. 350,- om året (2015) + kr. 200,- for en nøgle, max. 2 pr. husstand.
Kontakt til Strandlygaard: 
strandlygaard@gmail.com
https://strandlygaardgrundejerforening.dk

Det  har ikke været muligt at opnå en fælles aftale med trappelauget og heller ikke andre laug der omkring, har været interesseret i at få Strandgaarden som kollektive medlemmer. 😥
Læs mere i efterårsbrevet fra 2009.
Campingvej: Denne trappe er blevet låst. Man kan ikke blive medlem af den. Denne trappe er måske åben

I efteråret 2013 fik vi endeligt afslag på at opføre vores egen trappe.
Der er vedtaget en ny planlov i 2018 som har fået bestyrelsen til at tage endnu en omgang med arbejdet på opførelsen af egen trappe