Forslag til generalforsamlingen 3. februar 2020

Forslag

Bestyrelsens forslag: 

Forslag til ændring af vedtægter

Grundet nye hvidvaskregler, giver foreningens vedtægter en række udfordring ift. banken, særligt ift. brugen af Netbank. Derfor vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling i februar 2020 foreslå at fjerne nedenstående ved kassererens rådighedsbeløb fra §11:

Slettes: ’For større dispositioner, dvs. indkøb mv. for 15.000 kr. eller derover, kræves underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.’

Bestyrelsen vil ligeledes forslå nedenstående tekniske ændring til §8 vedr. antal bestyrelsesmedlemmer:

Nuværende:

Slettes: ’På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på fem personer. I ulige år vælges to personer og to bilagskontrollanter. I lige år vælges tre personer og en suppleant til bestyrelsen.’ 

 Foreslåede ændring:

’På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst tre og gerne fem personer (E. Rahbech). I ulige år vælges en-to personer og to bilagskontrollanter. I lige år vælges en-tre personer og en suppleant til bestyrelsen.’ 

Medlemmers forslag:

 Vejbump ud for Sleipnersvej 29.

Igennem flere år, har vi været generet af at der er et vejbump placeret direkte ved siden af vores indkørsel (hvilket gør det svært at køre ind i indkørslen) men væsentligst, at det er direkte ud for vores terrasse, hvor biler bremser ned og gasser op. Samtidig giver det et ordentligt brag når det er lastbiler eller biler der har trailere der kører over. Dette er yderst generende.

Jeg har tidligere påpeget det over for bestyrelsen som slog det hen.

 Vi vil gerne have det enten nedlagt eller flyttet minimum 10 mtr til den ene eller anden side. 

 Vi føler os generet og urimeligt ramt.

Hvis grundejerforeningen ikke vil nedlægge bumpet eller vil betale for flytningen, tilbyder vi at betale for flytningen (op til kr. 5.000 hvilket rigeligt burde dække det).

Håber I vil imødekomme det, da det er til stor gene. 

Haveaffald:

Jeg ønsker at stille forslag vedr indsamling af haveaffald 1-2 gange årligt. Hvis i kan orientere mig om antal i grundejerforeningen så indsamler jeg gerne 1-2 tilbud og får overblik over omfanget af administration som er minimalt.

Både min far og søster har gode erfaringer med ordningen i omkringliggende grundejerforeninger heraf at det skaber sammenhold, hjælper de ældre og andre uden trailer samt opfordrer folk til at få gjort noget ved hækken/have.