Generalforsamling feb 2021

Forslag

Bestyrelsens forslag: