Forslag til generalforsamlingen 3. februar 2020

Forslag

Bestyrelsens forslag: 

Forslag til ændring af vedtægter

 

Grundet nye hvidvaskregler, giver foreningens vedtægter en række udfordring ift. banken, særligt ift. brugen af Netbank. Derfor vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling i februar 2020 foreslå at fjerne nedenstående ved kassererens rådighedsbeløb fra §11:

 

’For større dispositioner, dvs. indkøb mv. for 15.000 kr. eller derover, kræves underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.’

 

Bestyrelsen vil ligeledes forslå nedenstående tekniske ændring til §8 vedr. antal bestyrelsesmedlemmer:

Nuværende:

 

’På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på fem personer. I ulige år vælges to personer og to bilagskontrollanter. I lige år vælges tre personer og en suppleant til bestyrelsen.’ 

 

Foreslåede ændring:

 

’På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst tre og gerne fem personer (E. Rahbech). I ulige år vælges en-to personer og to bilagskontrollanter. I lige år vælges en-tre personer og en suppleant til bestyrelsen.’ 

Medlemmers forslag: Ingen forslag