Administrator

Vejby 14. april 2022 - Information om Administrator

Kære medlemmer,

Grundejerforeningen har fået ny ejendomsadministrator. Al kontakt vedr. den daglige drift i  grundejerforeningen skal fremover stiles til:

Nana Louise Liljehult Christensen

VQ Advokater

Telefon 48207426, mandag - fredag kl. 9 - 15

E-mail: nlc@vqa.dk

Kontingent for 2022 vil blive opkrævet d. 1 maj.

Såfremt du ikke tidligere har modtaget informationer fra foreningen via e-mail, så vil vi gerne opfordre til, at du snarest kontakter administrator for korrekt registrering, så vi dels er sikre på alle modtager informationer rettidigt, og samtidig sparer foreningen for administration, porto mm.

Som medlem af foreningen har du også adgang til Probo. Probo vil fungere som foreningens  hjemmeside.

På Probo vil det være muligt at finde relevante dokumenter samt skrive beskeder til hinanden eller bestyrelsen.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Nana direkte.

De bedste hilsener

Bestyrelsen