Velkommen til Grundejerforeningen Strandgaarden

Indsamling af haveaffald uge 43 - læs venligst nedenstående

Afhentning ved vognmand v. Vejby Cementstøberi til efteråret:

Udlægning af haveaffald: uge 41-42

Afhentning: uge 43

Ordningen betales af grundejerforeningen jf. generalforsamlingsbeslutning under forudsætning at betingelserne overholdes (Der er aftalt et timeløns setup).

Betingelser 

• Grenaffald og grenafklip samles i en bunke

• Den enkelte grundejer må højst udlægge 5 m3: 5 m lang x 1 m bred x 1 m høj.

• Bunken skal ligge i græsrabatten, sådan at lastbilen kan komme forbi og samle den op med grab - dog ikke for tæt på postkasser, affaldsstativ og under træer.

• Efterfølgende oprydning er den enkelte grundejers ansvar. 

• Der må ikke forefindes rødder (fra træer) og der afhentes ikke græsafklip og mos m.m.

• Udlægning af sorteret grenaffald må ske tidligst 2 uger inden afhentningen.

• Tilfælde hvor vognmand skal kontaktes:

   • Hvis flere går sammen og udlægger store bunker af haveaffald.

   • Ved Vejby Strandvej kan det lægges lige indenfor hækken og vognmand orienteres om adresse

Vi håber at dette initiativ igen i år bliver en succes, og at vi sammen kan hjælpe de naboer, der måske ikke selv har kræfterne til at få samlet sammen og lagt det ud.

Tak for opbakningen til fællesskabet.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen


Referat fra Bestyrelsesmødet 5. september 2022

Kære medlemmer,

Så er der nyt referat fra bestyrelsen - læs mere under fanebladet med Betyrelsesmøder eller find den fulde tekst i Probo.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen