Kørselshastighed:
Max. 30 km/t af hensyn til sikkerheden samt vejenes holdbarhed.

Græsslåning:
Græsslåning skal finde sted på rabatten mindst 3 gange om året, inden den 15. maj, 1. juli samt den 15. august og helst flere gange af hensyn til naboerne.

Beskæring:
Beskæring af hegnsbeplantning mod foreningens veje og fællesarealer skal finde sted mindst 1 gang om året, inden den 15. august.

Foreningens arealer:
Foreningens arealer må ikke benyttes til oplag.

Parkering:
Egne og gæsters biler skal så vidt muligt parkeres på egen grund. 


Hunde/katte:
Hunde skal føres i snor på vort område. Katte (og hunde uden snor) skal holdes på egen grund.

Afbrændning:
Mindre bål med kreativt formål er tilladt (snobrød / pølser m.m.)

Afbrænding er forbudt i sommerhusområder fra 1/1 2011


Fyrværkeri:
Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri i vores område pga. at der ligger stråtækte huse i området.
Gældende fyrværkerilov skal følges.I perioden 1. maj - 31. august gælder følgende:


Støjgener:

Brug af støjende maskiner – f.eks. græs/hæk/sav/kværn m.fl. må kun foregå i tidsrummet

Hverdage                kl. 9:00-18:00

Søn- og helligdage kl. 9:00-12:00


Der skal uanset tidspunkt tages hensyn til naboerne.

Radio/Musik:

Brug af radio/musikanlæg må kun finde sted, så det er uden gene for naboerne.


Ovenstående ordensregler er sidst revideret og vedtaget på generalforsamlingen 25. februar 2019

Ordensreglement