Bestyrelsesmøder 2022

Mødereferat 1. marts 2022

Agenda, Roller og Aktiviteter:

Konstituering og rollefordeling

 1. Formand: Bo Hammer Aagesen, Mellemkæret 11
 2. Næstformand: Erik Lorentz Larsen, Sleipnersvej 39
 3. Medlemmer: Christian Andersen, Frejasvej 20 – Niels Bang, Sleipnersvej 41 – Jesper Kyhl Gudmann, Sleipnersvej 30
 4. Suppleant: Charlotte Grube Jørgensen, Midgårdsvej 7

Gennemgang referat fra Generalforsamlingen og efterfølgende kommentarer modtaget

Fordeling af opgaver

 1. Udsigtspunkter: Christian tager ledelse på denne opgave – Niels assisterer
 2. Veje: Niels fortsætter med ledelse på vores veje og svingstenene på Sleipnersvej
 3. Bjørnemosen: Mosen er ejet af en anden grundejerforening – Christian, i samarbejde med Niels, tager fat i foreningen og undersøger, hvilke muligheder der er for forskønnelse
 4. Haveaffald: Charlotte styrer fortsat denne opgave. Afhentning bliver uge 43 og vi anmoder medlemmer om at lægge affald ud uge 41 & 42
 5. Havevandring: Niels tager ledelse på denne og vi vil arrangere besøg i foreningens haver, såfremt der er medlemmer der ønsker at fremvise deres haver
 6. Administrator: Bo tager ledelse på denne og Jesper assisterer
 7. Eksekvering af takstbladsstigning: Bo tager ledelse på denneHjertestarterkursus: Erik tager denne og følger op med Katia
 8. Loppemarked: Fortsat en opgave til et udvalg, som bestyrelsen vil bakke op om. Ida sender til Bo som aftaler med beboere på Mellemkæret
 9. Nabohjælp: Information sendes ud via bestyrelsen. Erik skaffer materiale og sender til Bo

Planlægning af årsmødehjul bestyrelsesmøder

 1. 5. april 
 2. 31. maj 
 3. 5. september 
 4. 8. november 
 5. 6. december – kort møde ift. planlægning GF 2023

Øvrigt

 1. Vederlag skal afregnes til det enkelte bestyrelsesmedlem. Såfremt ændringer ønskes skal dette vedtages på generalforsamling. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan selv vælge, hvorvidt de efterfølgende ønsker at bidrage pengene til andet formål
 2. Bredbåndspuljen bliver løbende overvåget ift. at genvurdere muligheden for at foreningen kan koble sig på. Tidshorisonten er ukendt
 3. Bestyrelsen skal løbende motivere foreningen til at styrke sammenholdet ift. at holde øje med hinanden og give en hånd med når nødvendigt