Referat juni 2023

Referat Bestyrelsesmøde 1. juni 2023


 1. Opsamling fra sidste møde inkl. referat fra sidste møde
  1. Ingen bemærkninger
 2. Udsigtspunkter – evt. opdateringer
  1. Positiv feedback på nyt udsigtspunkt
  2. Der skal klippes hæk og ryddes op i buskads ned til punktet v. Mågevej. Bo følger op med vores gartner
  3. Der skal arbejdes på placering af sten, for at sikre stien ikke anvendes til parkering. Christian undersøger ejerforhold på naboejendommen for at komme i dialog
 3. Opdatering fibernet – dialog med Global Connect – forespørgsel fra medlem på anbefaling
  1. Global Connect har sendt invitationer ud til en del medlemmer i foreningen, med mulighed for at komme på fibernet
  2. Bestyrelsen har været i dialog op med Global Connect for at forstå detaljerne i tilbuddet
  3. Løsningen tilbydes ikke til alle veje i foreningen, da enkelte veje ikke er inkluderet i Global Connects kommende net. Medlemmer kan undersøge ved at indtaste deres adresse på Fibernet til private | Få hurtig og stabil forbindelse | GlobalConnect.dk
  4. Global Connect vil i løbet af sommeren komme i området med en informationsstand, hvor de gerne vil i dialog med beboere i området og informere nærmere om muligheden
  5. Vi gør opmærksom på at bestyrelsen ikke har del i og ansvar for udbyderens tilbud og ydelse. De pågældende ejere skal selv indgå aftaler om tilslutning
  6. Bestyrelsen er opmærksom på, at flere beboere ligeledes har modtaget brev fra Datastyrelsen vedr. bredbåndspuljen. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette ikke er relevant, da der nu er en konkret udbyder af fibernet på banen
 4. Loppemarked
  1. Ida har igen tilbudt at stå for et loppemarked - se information nederst
  2. Bestyrelsen bakker op om det fine initiativ, og vi håber på en stor tilslutning fra medlemmerne
 5. Veje – herunder reparation af skader og Huginsvej
  1. Jesper tager en runde på foreningens veje – vi har indtil videre noteret et hul på Odinsvej som skal udbedres
  2. Bo tager fat i administrator vedr. brev fra Gribskov vedrørende information om gravearbejde på Huginsvej
 6. Hjemmesiden – opdateringer og vedligeholdelse
  1. Der oprettes nyt faneblad ”Arkiv”, hvor indlæg der er ældre en tre år flyttes over (Bo)
  2. Pia skal have adgang for at kunne evaluere og komme med anbefalinger til forbedringer
 7. Administratorordningen
  1. Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde at administrator kommer forbi til en gennemgang og evaluering af ordningen, økonomi og eventuelle tiltag, herunder kommunikation fra administrator til bestyrelsen
  2. Bestyrelsen modtager gerne feedback fra medlemmerne
  3. Kan hjemmesidemodulet i Probo fravælges? – Bo undersøger
  4. Opfølgning på kontingent status – Bo undersøger
  5. Suppleant mangler på Probo siden – Bo følger op
 8. Eventuelt
  1. Haveaffald U. 43: Charlotte forbereder skriv med retningslinjer, som udsendes via Probo efter sommerferien
  2. Næste møde afholdes 4. september 2023

LOPPEMARKED I GRUNDEJERFORENINGEN

 

Vi gentager succesen fra sidste år, og inviterer alle til at deltage med loppeting, på bord eller bare på tæppe i græsset.


Søndag d. 13. August kl. 10.00 – 14.00


På Mellemkæret (det er vejstykket mellem Odinsvej, i ene og anden ende.

Hver husstand der vil deltage skal selv møde op med bord/stativer/loppeting.

Jeg vil gerne have en tilbagemelding på hvor mange der kunne tænke sig at deltage med en bod. Tilmeldingen er ikke bindende, men skal bruges til den videre planlægning (hvor stort er område vi skal råde over osv.).


Tilmeld dig her, hvis du vil deltage med bod idabangandersen@gmail.com

eller ring 21699953, inden d. 15/6


Strandgårdens bestyrelsen bakker op om arrangementet, og giver en forfriskning, når loppemarkedet slutter.

 

Med loppehilsen

Ida Bang Andersen

24/5-23