Referat juni 2024

Bestyrelsesmøde Vejby

6. juni 2024

Deltagere: Charlotte, Pia, Erik, Jesper & Bo (ref) / Afbud: Christian


Referat

 1. Dræn
  1. Alle hoveddræn er spulet og renset.
  2. Sidste element er at få kontrolleret at der er træk igennem ned til mosen, hvor vi afventer endelig tilbagemelding fra vores vedligeholder (CJ)
  3. Under gennemgang af vores dræn erfarede vi, at flere brønde var svært tilgængelige grundet bevoksninger og bebyggelse (terrasser). Det er væsentligt at den enkelte lodsejer sørger for at friholde diverse brønde i foreningen.
  4. Rensning af dræn foretages en gang årligt jf. G.F.
  5. Bestyrelsen vil på G.F. gennemgå fremtidigt behov for en vedligeholdelsesplan
 2. Veje og rabatter
  1. Bestyrelsen har foretaget gennemsyn af foreningens veje og rabatter
  2. Vi kontakter Global Connect for dialog om de steder, hvor vi vurderer der fortsat skal udbedres efter nedgravning af fibernet
  3. Vi opfordrer den enkelte grundejer til også at tage direkte kontakt til Global Connect i tilfælde af manglende udbedring eller skader
  4. Der er enkelte steder i foreningen, hvor der trænger til beskæring af beplantning langs veje og særligt ved trafikale knudepunkter, hvor det hindrer udsyn. Det er den enkelte ejers ansvar at sørge for dette og bestyrelsen vil naturligvis henstille til at man som ejer er opmærksom på at varetage dette.
  5. Vejene er i foråret blevet udbedret i forhold til huller og revner og ser fine ud.
  6. Bestyrelsen har rakt ud til Gribskov Kommune for nærmere dialog omkring partshøring ifm. arbejde der påvirker foreningens veje og rabatter
  7. Bestyrelsen vil på G.F. gennemgå fremtidigt behov for en vedligeholdelsesplan
 3. Gennemgang af vedtægter
  1. Udsættes til næste bestyrelsesmøde grundet tiden
 4. Udsigtspunkt Mågevej
  1. Bestyrelsen har en igangværende god dialog med naboen, i forhold til fællesstien og dens anvendelse ned til udsigtspunktet
 5. Administrator
  1. Kontingenter er desværre opkrævet jf. gammel takst. Efteropkrævning udsendes i løbet af juni således at vi følger beslutningen fra sidste generalforsamling
  2. Vi har pt. 13 beboere der ikke har betalt kontingent – reminder udsendes
 6. Eventuelt
  1. Bestyrelsesforsikringen fastholdes og forlænges igen 3-årigt
  2. Næste møde afholdes torsdag d. 5. september 2024 – bestyrelsen overvejer derudover et uformelt træf i Vejby i løbet af sommeren, hvor der vil være mulighed for at træffe flere medlemmer på vores tur rundt i området.