Referat april 2024

Bestyrelsesmøde 4. april 2024


Deltagere: Pia, Charlotte, Erik, Jesper, Christian & Bo


Referat

 1. Gennemgang referat fra GF
  1. Referat godkendt og underskrevet
 2. Veje & Rabatter inkl. Global Connect
  1. Reparation af hul og revneforsegling godkendt og indenfor budgetrammen jf. tilbud. Jesper sørger for igangsættelse
  2. Rabatter ifm. Global Connect observeres fortsat og Jesper følger op når foråret er lidt mere fremskredent
  3. Rabatterne bærer præg af en våd sæson kombineret med trafik ud i rabatterne.
   1. Vi henstiller til at egne og gæsters biler så vidt muligt parkeres på ens egen grund og sikrer passage på vejen er muligt
   2. Ifm. diverse byggeri og istandsættelse er det ejers ansvar at sikre der er lagt køreplader ud efterfølgende reetablere eventuelle skader på rabatterne
  4. Skiltet for enden af Odinsvej erstatter vi med et nyt. Erik tager fat i Henning Wass i forhold til tidligere leverandør
  5. Knækkede reflekspæle udskiftes. Charlotte kontakter Ivan.
 3. Dræn
  1. Charlotte har undersøgt og vi iværksætter arbejdet med at få renset dræn
  2. Som udgangspunkt forventes omkostningen at være mellem 6-12.000 DKK afhængig af hvorvidt drænene er brudt ned af rødder eller andet
  3. Opgaven godkendes op til 12.000 DKK og yderligere arbejde skal godkendes separat af formanden
 4. Forsikringer
  1. Bo undersøger med Tryg at få et modtilbud på både en 1-årig og 3-årig aftale inkl. retshjælp
 5. Vedtægter
  1. Christian renskriver nuværende vedtægter inkl. ændringer godkendt på generalforsamlingen 2022
  2. Christian udarbejder forslag til ændringer der skal godkendes på næste års generalforsamling
 6. Ordensregler
  1. Ordensreglerne er oversat til engelsk af Pia
  2. Charlotte og Pia koordinerer de sidste justeringer og udsender via Probo og Bo sørger for opdatering af hjemmesiden
 7. Udsigtspunkt Mågevej
  1. Christian er i dialog med naboen langs stien i forhold til at sikre adgang til udsigtspunktet
 8. Næste møde afholdes 6. juni 2024